Priser og betalingsvilkår i skoleåret 2023/24

Indmeldelsesgebyr
2.200 kr.

Først når indbetalingen er registreret, er man sikret pladsen. Hvis tilmeldingen herefter annulleres, tilfalder beløbet skolen som gebyr.

1. indbetaling
1.800 kr.

Gennemføres opholdet modregnes denne første rate i sidste rate af skolepengene

Kursuspris
2.650 kr. pr. uge

Skoleåret udgør 42 uger, herfra skal trækkes statsstøtte. Støttebeløbet er afhængigt af jeres husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at én skolerejse er inkluderet i skolepengene.

Statens elevstøtte

Staten giver tilskud til betaling af skolepengene. Det kaldes statslig elevstøtte og er beregnet ud fra “husstandsindkomsten” 2 år før skolestart.

Uanset hvem der er barnets biologiske forældre, er det den samlede indkomst i den husstand, hvor barnet har folkeregisteradresse, der afgør, hvor meget I kan få i støtte.

I får imellem ca. 650 kr. og 1308 kr. i støtte per uge (sats fra skoleåret 22/23) – afhængig af husstandsindkomst og evt. antal mindre søskende. I vil modtage et statsstøtteskema til udfyldelse fra os. Derefter søger skolen støtten på forældrenes vegne.

Vi sender opkrævning af forældrebetalingen i 10 rater. Første rate betales i august og sidste rate i maj.

Lokal efterskolestøtte

Skolen kan i særlige tilfælde og i begrænset omfang bevilge såkaldt individuel elevstøtte. Det kan f.eks. begrundes i pludselig arbejdsløshed eller sygdom. Kontakt skolens kontor for et ansøgningsskema.

1. indbetaling

1. indbetaling opkræves 1. februar før skolestart. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis eleven udmeldes eller afbryder opholdet, men indgår som en del af skolepengene, hvis skoleåret gennemføres.

Afbrydelse af ophold

Afbrydes opholdet efter skolestart i utide vil forældrene blive opkrævet et beløb, der svarer til 2 ugers skolepenge, i disse uger opkræves den fulde kursuspris uden modregning af statslig elevstøtte (2 x 2.610 kr.)

Afbrydelsesbetaling ved midlertidig afbrydelse af opholdet

Hvis eleven tages fri til fx en ekstra ferie i andre perioder end de, hvor skolen er lukket, er skolen forpligtet til at udmelde eleven den pågældende periode. Der ydes ikke elevstøtte til sådanne uger. Forældrene skal derfor betale fuld skolepenge samt ca. 3.500 kr. til dækning af skolens mistede statstilskud for ugen. Undtaget er selvfølgelig afbrydelse på grund af sygdom og enkelte dage med deltagelse i fx vigtige familie begivenheder.

Kontakt os
Stadionvej 31
5200 Odense V

[email protected]
Tel. 66 12 14 14
CVR: 41587857
Følg os
© Efterskolen Sports Academy Denmark 2023