Priser og betalingsvilkår i skoleåret 2023/24

Indmeldelsesgebyr
2.200 kr.

Først når indbetalingen er registreret, er man sikret pladsen. Hvis tilmeldingen herefter annulleres, tilfalder beløbet skolen som gebyr.

1. indbetaling
1.800 kr.

Gennemføres opholdet modregnes denne første rate i sidste rate af skolepengene

Kursuspris
2.650 kr. pr. uge

Skoleåret udgør 42 uger, herfra skal trækkes statsstøtte. Støttebeløbet er afhængigt af jeres husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at én skolerejse er inkluderet i skolepengene.

Du kan finde de samlede oplysninger på Efterskoleforeningens hjemmeside https://www.efterskolerne.dk/da/Pris/Hvad_koster_det  og/eller læse her på vores egen side nedenstående oplysninger.

Statens elevstøtte

Staten giver tilskud til betaling af skolepengene. Det kaldes statslig elevstøtte og er beregnet ud fra “husstandsindkomsten” 2 år før skolestart.

Uanset hvem der er barnets biologiske forældre, er det den samlede indkomst i den husstand, hvor barnet har folkeregisteradresse, der afgør, hvor meget I kan få i støtte.

I får imellem ca. 650 kr. og 1308 kr. i støtte per uge (sats fra skoleåret 22/23) – afhængig af husstandsindkomst og evt. antal mindre søskende. I vil modtage et statsstøtteskema til udfyldelse fra os. Derefter søger skolen støtten på forældrenes vegne.

Vi sender opkrævning af forældrebetalingen i 10 rater. Første rate betales i august og sidste rate i maj.

 

Lokal efterskolestøtte (individuel elevstøtte)

Skolen kan i særlige tilfælde og i begrænset omfang bevilge såkaldt individuel elevstøtte. Det kan f.eks. begrundes i pludselig arbejdsløshed eller sygdom. Kontakt skolens kontor for et ansøgningsskema.

1. indbetaling

1. indbetaling opkræves 1. februar før skolestart. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis eleven udmeldes eller afbryder opholdet, men indgår som en del af skolepengene, hvis skoleåret gennemføres.

Afbrydelse af ophold

Fir 23/24 afbrydes opholdet efter skolestart i utide vil forældrene blive opkrævet et beløb, der svarer til 2 ugers skolepenge, i disse uger opkræves den fulde kursuspris uden modregning af statslig elevstøtte. 

Fra skoleåret 24/25 opkræves et afbrydelsesgebyr på 10.000,- d.kr ved pludselig afbrydelse af opholdet. Hvis man dog inden afbrydelsen har gennemført et forløb på minimum 4 skoleuger, hvor der fra både skolens og elevens side kan arbejdes med evt. årsager til overvejelsen om at stoppe i utide, så bortfalder gebyret. 

Forløbet startes ved en samtale imellem typisk kontaktlærer og familie, hvor der udarbejdes en handleplan/kontrakt. 

Afbrydelsesbetaling ved midlertidig afbrydelse af opholdet

Hvis eleven tages fri til fx en ekstra ferie i andre perioder end de, hvor skolen er lukket, er skolen forpligtet til at udmelde eleven den pågældende periode. Der ydes ikke elevstøtte til sådanne uger. Forældrene skal derfor betale fuld skolepenge samt ca. 3.500 kr. til dækning af skolens mistede statstilskud for ugen. Undtaget er selvfølgelig afbrydelse på grund af sygdom og enkelte dage med deltagelse i fx vigtige familie begivenheder.

Søskendedøgn Pivhyggeligt med besøg af yngre søskende❤️
Vi glæder os til at se jer til tidligere elevers dag - husk at tilmelde jer☀️😊
Vi har fået et par ledige pladser i 9. klasse til næste skoleår 24-25😊 Ring til skolen eller gå på hjemmesiden og se, om der er pladser på din sportsgren 👍 Vi har Åbent Hus 21. april og 29. maj😊
ESAD 23/24 støtter op om Fodboldtrøjefredag og Børnecancerfonden. I kan også støtte dem med et valgfrit beløb på mobilepay 201717 🏆☀️👍 #fodboldtrøjefredag #børnecancerfonden
Kontakt os
Stadionvej 31
5200 Odense V

[email protected]
Tel. 66 12 14 14
CVR: 41587857
Følg os
© Efterskolen Sports Academy Denmark 2023