Vi er også ambitiøse og nytænkende ift. din boglige undervisning – alle skolens lærere er uddannet som lærere.

Som den mest moderne skole med alt, hvad der findes af isenkram på AV- og IT-fronten kombineret med et underviser-team som også formår at udnytte disse muligheder, kan vi også på det boglige område byde på helt enestående muligheder.

I 10. årgang som vi har valgt at holde karakter- og prøvefri gives feedback i form af udførlige, konstruktive udtalelser, der gør det muligt for den unge både at kunne vurdere eget standpunkt samt give helt konkrete anvisninger hvor den enkelte skal fokusere for at øge udbyttet af arbejdet.

Nogle redskaber vi konstant bestræber os på at implementere i undervisningen er Coorperative Learning (CL) & Flipped Classroom som giver den bedst tænkelige udnyttelse af undervisningstiden med højest mulige elev(!)aktivitetsniveau.

“Et lærer- eller elevcitat her tekst tekst lorem ipsum"

- Person Personsen

Kontakt os
Stadionvej 31
5200 Odense V

[email protected]
Tel. 66 12 14 14
CVR: 41587857
Følg os
© Efterskolen Sports Academy Denmark 2023